WEIBO DƯƠNG THÚC 20 / 8 / 2011
Mùa hè nóng nực ở Bắc Kinh, hoàn thành sứ mệnh truy
bắt , mồ hôi nhễ nhại. Lần đầu đóng vai cảnh sát trưởng , xem thử tạo
hình của tôi thấy có được không ? Haha

Nguồn : http://weibo.com/randyyang - Dịch : Xiaomei